Uveljavitev odločbe US

 

Kot posledico Ustavne odločbe pričakujemo spremembo zakonodaje, ki bo zasebnim osnovnim šolam iz javnih sredstev financirala obvezni in dodatni razširjeni program v enakem obsegu, kot to velja za javne šole. Od novele zakona ne pričakujemo javnega sofinanciranja stroškov investicije, vzdrževanja in opreme, ti ostajajo v domeni ustanovitelja. Prav tako ne pričakujemo sofinanciranja programa, ki je za posamezno zasebno šolo specifičen.