Dejstva o stanju zasebnega šolstva

 

Zasebno šolo lahko ustanovi le zavod, ki je po zakonu neprofitna organizacija in mora zagotoviti stavbo in njeno vzdrževanje ter opremo. V javnih šolah vse to krijejo javne finance.
Kdo plača stroške stavbe, vzdrževanja?

V zasebnih osnovnih šolah je kurikulum enak kot v javnih, le da ga država financira le 85%.
Enak program, različno financiranje javnih uslužbencev


Učenec 6. razreda javne OŠ je v oddelku z 28 učenci iz javnih sredstev deležen 140 ur poučevanja učitelja matematike. Učenec 6. razreda zasebne OŠ je v oddelku z 28 učenci iz javnih sredstev deležen le 119 poučevanja učitelja matematike. 21 ur učitelja matematike morajo doplačati starši.
Delež plačila javnemu uslužbencu na posamezni šoli


Enako kot na javnih šolah, tudi v zasebnih šolah nadstandard plačajo starši (krožki, ples, ekskurzije, verski pouk, itd.
Nadstandard povsod plačajo starši sami

V Sloveniji se le 0,7% otrok šola v zasebnih osnovnih šolah - kar je 20x manj kot v povprečni evropski državi, kjer je zasebnega šolstva v povprečju 14%.
Je javno šolstvo res ogroženo pri 0,7% zasebnega šolstva?
Viri: Eurostat in Statistični urad RS

Na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja prejema subvencijo malice 159 otrok, kar pomeni, da 38% učencev izhaja iz družin z nižjimi dohodki.
Delež otrok na OŠ AŠ s plačano malico
Vir: Evidenca šole OŠ AŠ

Na Osnovni šoli Montessori Ljubljana prejema subvencijo malice 54% učencev.
Delež otrok na OŠ Montessori s plačano malico
Vir: Evidenca šole OŠ Montessori Ljubljana