Prednosti zasebnih šol

 

Zasebne in javne šole zasledujejo isti cilj, to je kvalitetno vzgojiti in izobraziti mladega človeka. Poleg širjenja pluralnosti šolskega prostora in omogočanja izbire pa imajo zasebne šole še nekatere dobrodošle posebnosti. Navadno so prožnejše, lažje preskušajo in vpeljujejo novosti, ki so se drugje že izkazale za uspešne, obenem so ustvarjalne in same iščejo pedagoške izboljšave. V zgodovini šolstva so zasebne pobude preskusile različne komplementarne pedagoške in vzgojne pristope, ki jih je v določeni meri prevzelo tudi javno šolstvo. Kot primer lahko navedemo pogosto uporabo Montessori pedagoških principov pri delu z učenci s posebnimi potrebami, ki jih s pridom uporabljajo specialni pedagogi po naših javnih šolah.

Zasebno šolstvo tako tudi vsebinsko bogati in izboljšuje celoten šolski sistem, s čimer postaja vedno bolj pomemben element njegovega razvoja.