staliŠČa Civilne iniciative Bogatimo Šolstvo


Dne 6. 6. 2019 se je začel zakonodajni postopek glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI-L) (EPA: 0634 – VIII), ki ga je vložila Vlada Republike Slovenije.

Na povezavi Civilna iniciativa Bogatimo šolstvo predstavlja svoje stališče do predloga.


FINANCIRANJE OŠ

V letu 2019 je v parlamentarni obravnavi predlog zakona ZOFVI. Podani predlog zakona ne uresničuje odločbe Ustavnega sodišča iz 2014 - http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US30557. To je ugotovila tudi Služba vlade RS za zakonodajo, vendar vlada njihove opombe ni upoštevala.

Pripombe si lahko preberete na :
https://www.domovina.je/wp-content/uploads/2019/06/Mnenje_s_pripombami.pdf
Prva obravnava novega predloga zakona bo v Državnem zboru v sredo, 19. 6. Povabljeni, da se kot obiskovalci udeležite te obravnave.

POSVET V DRŽAVNEM SVETU: JAVNO IN ZASEBNO ŠOLSTVO

Državni svet sklicuje posvet: Javno in zasebno šolstvo v sredo, 19. 6. 2019, ob 10.00. Vabilo in vsebina ter prijave na dogodek so na http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/posvet-javno-zasebno-solstvo. Vabljeni na razpravo.